So Sze Wong Unofficial Web Site 非蘇施黃官方網站

皮蛋芫茜茶瓜鯇魚片湯

香菜魚片湯/皮蛋芫茜茶瓜鯇魚片湯/芫荽魚片湯/芫茜魚片湯

材料:香菜大量、魚片、茶瓜兩元、皮蛋兩隻、水

調味料︰ 鹽

做法 :

1. 皮蛋切粒,魚片用鹽醃一會備用
2. 把大量香菜和茶瓜加水下鍋煮,煮至黃綠色後再下魚片和皮蛋
3. 魚熟後馬上關火,再下適量鹽調味即可


老 人 家 說 , 火 氣 大 要 飲 下 火 湯 , 生 痱 滋 又 要 飲 下 火 湯 , 喉 嚨 痛 又 要 飲 下 火 湯 , 總 之 所 有 莫 須 有 的 病 症 都 只 來 一 個 「 下 火 湯 」 。 那 甚 麼 為 之 「 下 火 湯 」 呢 ? 我 們 常 笑 說 只 要 鹹 到 阿 媽 都 不 認 得 的 湯 便 是 「 下 火 湯 」 。 其 實 下 火 湯 多 是 滾 湯 , 老 火 湯 愈 飲 愈 好 火 ! 其 中 一 個 廣 東 出 名 的 「 下 火 湯 」 便 是 「 芫 荽 魚 片 湯 」 。 其 實 要 「 下 火 」 的 「 芫 荽 魚 片 湯 」 絕 不 能 只 是 滾 一 滾 , 要 好 飲 , 芫 荽 一 定 要 煲 到 好 像 西 洋 菜 煲 湯 的 黃 黃 色 , 看 落 去 也 不 開 胃 的 便 是 全 對 。 芫 荽 一 定 要 多 , 我 們 要 當 煲 菜 湯 一 樣 那 麼 多 芫 荽 便 對 了 。 而 魚 片 要 最 遲 放 入 湯 內 , 真 是 滾 一 滾 , 魚 片 一 熟 便 可 。

Part1/8 - 冬筍炆五花腩


Part2/8 - 冬筍炆五花腩


Part3/8 - 香菜魚片湯 煎慈菇餅 冬筍炆五花腩


Part4/8 - 香菜魚片湯 煎慈菇餅 冬筍炆五花腩


Part5/8 - 煎慈菇餅


Part6/8 - 煎慈菇餅 冬筍炆五花腩


Part7/8 - 香菜魚片湯 冬筍炆五花腩


進食 Part8/8

3 comments:

sl soh said...

Hi would like to know where to buy the 'hak kam kwong' wok used by So Sze Wong. Thank you

香港人 said...

街市賣鑊的鋪頭有得買 only HK$50-80

it has 14inch , 15 inch or 16 inch ...

sl soh said...

Hi. It's very kind of you. Thank you very much for the information. Best regards

Blog Archive

[蘇GOOD]

[蘇施黃食譜]

[一粒鐘真人蘇] Info By Date